Declarație privind protecția datelor

1. Pe scurt despre protecția datelor
Informaţii generale
Informaţiile care urmează vă arată ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați pagina noastră web. Datele cu caracter personal sunt date prin intermediul cărora puteți fi identificați ca persoană. Sub acest text, găsiți informații detaliate legate de protecția datelor în declarația noastră privind protecția datelor cu caracter personal.

Colectarea datelor pe pagina noastră web
Cine răspunde de colectarea datelor pe această pagină web?
Prelucrarea datelor pe această pagină web este realizată de către administratorul paginii web. Datele de contact le găsiți la rubrica informații juridice de pe această pagină web.
Cum colectăm datele dumneavoastră?
Pe de o parte, colectăm date pe care ni le comunicați chiar dumneavoastră. Aici poate fi vorba, de exemplu, de datele pe care le introduceți în formularul de contact sau în formularul pentru solicitarea unei oferte.
Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre informatice, atunci când vizitați site-ul nostru. Este vorba mai ales de date tehnice (de ex. tipul browserului de internet, sistemul de operare sau ora accesării site-ului). Colectarea acestor date se face automat, de îndată ce ați accesat pagina noastră web.
În ce scop utilizăm datele dumneavoastră?
O parte din date este colectată în scopul asigurării funcționării ireproșabile a paginii web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul dumneavoastră de utilizator.

Ce drepturi aveți în privința datelor dumneavoastră?
Aveţi dreptul de a obține în orice moment informații legate de provenienţa sau destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cu privire la scopul stocării acestora. De asemenea, aveţi dreptul să solicitați corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest sens, ne puteți contacta oricând la adresa indicată la rubrica informații juridice sau ori de câte ori aveți întrebări legate de protecția datelor. În plus, aveți dreptul de a depune contestație la autoritatea de supraveghere competentă.
Mai mult decât atât, în anumite cazuri, aveţi dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În declarația privind protecția datelor, la rubrica „Dreptul la limitarea prelucrării“ găsiți detalii în acest sens.

Instrumente de analiză și instrumente utilizate de firme terțe
Atunci când vizitați pagina noastră web, comportamentul dumneavoastră legat de navigarea pe site poate fi analizat din punct de vedere statistic. Acest lucru este realizat în principal cu ajutorul cookie-urilor sau al așa numitelor programe de analiză. Comportamentul dumneavoastră în timpul navigării este analizat de regulă în mod anonim, astfel că trasabilitatea nu este posibilă. Puteţi contesta această analizare sau o puteţi bloca, renunțând la utilizarea anumitor instrumente. Găsiți informaţii detaliate în acest sens în declarația privind protecția datelor de mai jos.
Puteţi contesta această analizare. Despre posibilitățile de contestare pe care le aveți la dispoziție, vă informăm în această declarație privind protecția datelor.

2. Indicaţii generale și informaţii obligatorii
Protecția datelor
Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu foarte mare seriozitate de către administratorii acestei pagini web, păstrând confidențialitatea acestora, în conformitate cu prevederile legale în materie de protecție a datelor și cu prezenta declarație privind protecția datelor.
Atunci când vizitați această pagină web, se colectează diferite date cu caracter personal, adică date, prin intermediul cărora puteţi fi identificați ca persoană. Această declarație privind protecția datelor vă arată tipul de date colectate și scopul în care le utilizăm. Aflați, de asemenea, cum se face acest lucru și în ce scop.
Vă atragem atenția asupra faptului că transmiterea datelor prin internet poate prezenta anumite deficiențe în materie de securitate (de ex., în cazul comunicării prin e-mail). O protecție desăvârșită a datelor împotriva accesării lor de către terți nu este realizabilă.

Informaţii vizând persoana răspunzătoare
Persoana răspunzătoare pentru prelucrarea datelor pe această pagină web este:
Mariana Roth
Traducător autorizat pentru limbile română și engleză
Interpret jurat pentru limba română
Traducător și interpret pentru limba moldovenească
Pagina de internet: www.translations-roth.de
Telefon: 0212 22 56 440
Mobil: 0176 57 10 40 65
Fax:        0212 22 56 441
E-mail:    info@translations-roth.de

Persoana răspunzătoare este o persoană fizică sau juridică, în măsură să hotărască singură sau împreună cu alții în legătură cu scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de ex. nume, adrese de e-mail, etc.).

Revocarea acceptului dumneavoastră privind prelucrarea datelor
Multe din procedeele de prelucrare a datelor sunt posibile doar în baza acceptului dumneavoastră explicit. Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment acceptul pe care l-ați acordat anterior. Pentru aceasta, este suficient dacă ne trimiteți un simplu mesaj prin e-mail. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal rămâne neatinsă până în momentul revocării.

Dreptul la opoziție privind colectarea datelor în anumite cazuri particulare și față de marketingul direct (art. 21 RGPD)
Atunci când prelucrarea datelor are loc în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. e sau f din RGPD, aveţi oricând dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați; acest lucru este valabil și în cazul unui profiling realizat în baza acestei dispoziții. Temeiul juridic care stă la baza prelucrării datelor poate fi consultat în prezenta declarație privind protecția datelor. Dacă vă exprimați opoziția, vom renunța la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care putem face dovada unor motive legitime şi imperioase, care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau atunci când prelucrarea se face în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanţă (opoziție în temeiul art. 21, alin. 1 RGPD).
În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în scopul marketingului direct, aveţi dreptul să vă exprimați în orice moment opoziția față de prelucrarea respectivelor date cu caracter personal în scopul amintit; acest lucru este valabil și în cazul unui profiling, în eventualitatea că acesta este realizat pe fondul unor activități de marketing direct. Dacă ați contestat acest lucru, atunci datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai utilizate în scopul marketingului direct (opoziție în baza art. 21, alin. 21 din RGPD).

Dreptul de a depune contestație la autoritatea de supraveghere competentă
În cazul încălcării unor prevederi ale RGPD, persoanele vizate pot adresa contestații unei autorități de supraveghere, în special în acel stat membru, în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a depune contestație rămâne neatins de utilizarea altor căi de atac de drept administrativ sau în instanță.

Dreptul privind portabilitatea datelor
Aveţi dreptul de a solicita ca datele pe care le prelucrăm în baza acceptului dumneavoastră sau cele pe care le prelucrăm în mod automatizat, în cazul derulării unui contract, să vă fie înmânate fie personal, fie unui terț, și anume, într-un format utilizat în mod curent, prelucrabil automat. Dacă solicitați ca aceste date să fie transmise direct unei terțe părți, acest lucru se va realiza numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL și TLS
Din motive de siguranță și în scopul protejării unor conținuturi confidenţiale în procesul transferării datelor, cum ar fi plasarea unei comenzi sau trimiterea unei cereri de ofertă, această pagină web utilizează criptarea SSL și TLS. Recunoaşteți o conexiune criptată prin faptul că bara de adrese a browserului dumneavoastră se modifică de la “http://” la “https://” și prin apariția simbolului unui lacăt în bara browserului.
Atunci când este activată criptarea SSL și TLS, datele pe care ni le transmiteți nu vor putea fi citite de terţi.

Dreptul de a obține informații, de blocare, ștergere și rectificare a datelor
Aveţi dreptul de a obține oricând informații gratuite în legătură cu datele cu caracter personal stocate despre dumneavoastră, în legătură cu provenienţa, destinatarul sau scopul prelucrării acestora și dreptul la eventuala corectare, blocare sau ștergere a acestor date. În acest sens, ne puteți contacta oricând la adresa indicată la rubrica informații juridice sau ori de câte ori aveți întrebări legate de protecția datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
Aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, ne puteți contacta oricând la adresa indicată la rubrica informații juridice. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cuprinde următoarele cazuri:
Atunci când dumneavoastră contestaţi corectitudinea datelor stocate de noi, avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata efectuării verificărilor, aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut / are loc în mod necorespunzător, puteți solicita limitarea prelucrării datelor, în locul ștergerii acestora.
În cazul în care noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar ele vă sunt necesare în scopul exercitării, apărării sau constatării unui drept în instanţă, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor respective, în locul ștergerii acestora.
Dacă v-ați exprimat opoziția în temeiul art. 1, alin. 1 din RGPD, trebuie făcută o evaluare și o cântărire a intereselor dumneavoastră și a intereselor noastre. Până la stabilirea prevalenței intereselor uneia dintre părți, aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dacă ați obținut o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci – făcând abstracție de stocarea acestora – datele respective pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau în vederea constatării, exercitării sau apărării unor drepturi în instanţă, ori în scopul protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, ori din motive legate de un însemnat interes public al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Opoziția față de e-mailuri publicitare
Se contestează astfel utilizarea datelor de contact, publicate în baza obligațiilor legale la rubrica de informații juridice, în scopuri publicitare sau al trimiterii de materiale promoționale, care nu au fost solicitate în mod explicit. Administratorii paginii web își rezervă în mod explicit dreptul de a recurge la măsuri juridice în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, de exemplu, spamming.

3. Colectarea datelor pe pagina noastră web
Cookie-uri
Uneori, paginile de internet utilizează așa numitele cookie-uri. Aceste cookie-uri nu vă afectează în niciun fel calculatorul și nu conţin viruși. Cookie-urile ajută la îmbunătățirea experienței utilizatorilor atunci când accesează oferta noastră și le facilitează o navigare pe pagina web mai eficientă și mai sigură. Cookie-uri sunt mici fișiere text, care sunt reținute pe calculatorul dumneavoastră și sunt stocate de browserul pe care îl folosiți.
Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa numitele „session cookies“. Acestea sunt șterse automat în momentul încheierii navigării dumneavoastră pe pagina noastră web. Alţi cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când hotărâți să le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browserul dumneavoastră atunci când reveniți pe pagina noastră web.
Puteţi seta browserul dumneavoastră în așa fel încât să fiți informați în legătură cu crearea cookie-urilor și să permiteți utilizarea acestora doar în anumite cazuri, ori să excludeți acceptarea cookie-urilor, fie în general sau numai cu excepția unor cazuri specifice. De asemenea, puteţi activa ștergerea automată a cookie-urilor în momentul închiderii navigatorului. Funcţionalitatea paginii noastre web poate fi afectată de dezactivarea cookie-urilor.
Acele cookie-uri necesare în realizarea procesului de comunicare vor fi stocate în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes justificat în stocarea cookie-urilor, deoarece acestea îi permit să ofere servicii optime și ireproșabile din punct de vedere tehnic. În măsura în care sunt stocate alte cookie-uri (de ex., cookie-uri destinate analizării comportamentului dumneavoastră în timpul navigării), acestea vor fi tratate separat în cadrul acestei declarații privind protecția datelor.

Fișiere log
Operatorul paginilor web colectează și stochează automat informaţii în așa numitele fișiere log, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite în mod automat. Acestea sunt:
Tipul și versiunea browserului
Sistemul de operare utilizat
Referrer URL
Numele gazdă al calculatorului care accesează pagina web
Ora primirii solicitării pe server
Adresa IP

Nu se efectuează o agregare a acestor date cu alte surse de date.
Colectarea acestor date se face în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes justificat ca pagina sa web să apară într-o formă impecabilă din punct de vedere tehnic, dar și în optimizarea acesteia, iar pentru asta trebuie colectate informațiile din fișierele log.

Formularul de contact
Atunci când ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, vom stoca datele din acest formular, inclusiv datele de contact furnizate, în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră și al lămuririi unor eventuale întrebări ulterioare. Aceste date nu sunt transmise mai departe fără acceptul dumneavoastră.
Astfel, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se face exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD). Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment acceptul acordat. Pentru asta, este suficient dacă ne trimiteți un simplu mesaj prin e-mail. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal rămâne neatinsă până în momentul revocării.
Datele pe care le-ați introdus în formularul de contact vor rămâne la noi până în momentul în care solicitați ștergerea acestora, sau până când revocați acceptul dumneavoastră privind stocarea lor, respectiv până în momentul în care a fost îndeplinit scopul stocării acestor date (de ex., la încheierea prelucrării solicitării primite de la dumneavoastră). Prevederile legale obligatorii – în special termenele de păstrare – rămân neatinse.

Prelucrarea datelor (datele referitoare la client și date contractuale)
Noi colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care acestea sunt necesare în realizarea sau modificarea raportului juridic între părți (date de bază). Acest lucru se realizează în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, care permite prelucrarea datelor necesare îndeplinirii unui contract sau al unor măsuri pre-contractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal în legătură cu pagina noastră web (date referitoare la utilizarea acesteia), numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a pune la dispoziția utilizatorilor serviciile noastre și în vederea decontării acestora.
Datele referitoare la clienți vor fi șterse odată cu finalizarea comenzii sau cu încetarea legăturii de afaceri. Perioadele legale de păstrare a datelor rămân neatinse.

4. Instrumente de analiză și marketing
Google Analytics
Această pagină web utilizează funcţiile oferite de serviciul de analiză Google Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Google Analytics utilizează așa numitele „cookies“. Acestea sunt fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și permit analizarea modului în care utilizați pagina noastră web. Informațiile colectate cu ajutorul cookie-urilor referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transferate, de regulă, pe un server Google din SUA, unde sunt apoi stocate.
Stocarea cookie-urilor de către Google Analytics și utilizarea acestor instrumente de analiză se face în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes justificat în analizarea comportamentului utilizatorului pentru a-și putea optimiza atât oferta de servicii pe pagina web, dar și publicitatea aferentă.

Anonimizare IP
Pentru această pagină web am activat funcția de anonimizare a IP-ului. Astfel, adresa IP folosită de dumneavoastră pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și în alte state semnatare a Acordului privind Spațiul Economic este scurtată de către Google, înainte de a fi transmisă în SUA. Doar în cazuri excepţionale, întreaga dumneavoastră adresă IP este transmisă în SUA către un server aparținând companiei Google și este scurtată abia acolo. Google va utiliza aceste informaţii din însărcinarea administratorului acestei paginii web în scopul analizării utilizării paginii web, pentru a elabora rapoarte și situații privind activitățile desfășurate pe pagina web și pentru a presta servicii suplimentare destinate administratorului paginii web, bazate pe utilizarea site-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de către Google Analytics de pe browserul dumneavoastră nu este agregată cu alte date de la Google.

Browser Plugin
Puteţi bloca stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a browserului dumneavoastră; vă atragem totuşi atenția asupra faptului că astfel nu veți mai fi în măsură să utilizați în totalitate funcţiile disponibile pe această pagină web. De asemenea, puteţi bloca stocarea datelor generate de cookie-uri și transmiterea către Google a datelor referitoare la utilizarea paginii web (inclusiv adresa dumneavoastră de IP), precum și prelucrarea acestor date de compania Google, prin descărcarea și instalarea unui browser plug-in accesând următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opoziția față de colectarea datelor
Puteţi împiedica colectarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics dând click pe următorul link: Se generează un opt-out cookie, care blochează colectarea datelor dumneavoastră în cazul accesării ulterioare a acestei pagini web. Google Analytics deaktivieren.
Informaţii suplimentare privind tratarea datelor utilizatorilor de către Google Analytics găsiți în declarația privind protecția datelor a companiei Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Derularea comenzii
În cadrul contractului încheiat cu compania Google în vederea prelucrării solicitărilor primite de la dumneavoastră, aplicăm integral prevederile stricte impuse de autoritățile germane de protecție a datelor în privința utilizării serviciilor oferite de Google Analytics.

5. Plugins & Tools
Google Web Fonts
În scopul reprezentării unitare a scrisurilor pe această pagină web, utilizăm așa numitele web fonts, puse la dispoziție de Google. În momentul accesării unei pagini de internet, pe browserul dumneavoastră se încarcă acele web fonts necesare în vederea vizualizării corecte a textelor și scrisurilor.
Pentru aceasta, browserul pe care îl utilizaţi trebuie să intre în legătură cu serverele Google. Astfel, Google află că pagina noastră web a fost accesată prin intermediul adresei dumneavoastră IP. Utilizarea acestor web fonts de la Google se face în scopul unei reprezentări unitare și agreabile a serviciilor noastre online. Acesta reprezintă un interes justificat în sensul prevăzut de art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD.
Dacă aceste web fonts nu sunt sprijinite de browserul dumneavoastră, atunci va fi utilizat un scris standard, instalat pe calculatorul dumneavoastră.
Informații legate de Google Web Fonts sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația privind protecția datelor a companiei Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Adobe Typekit Web Fonts
În vederea reprezentării unitare a anumitor seturi de caractere (fonturi), pagina noastră web utilizează așa numitele web fonts oferite de Adobe Typekit. Furnizorului serviciilor este compania Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).
În momentul accesării paginilor noastre web, browserul dumneavoastră încarcă fonturile necesare direct de la Adobe, pentru a permite vizualizarea corectă pe echipamentul utilizatorului. În acest proces, browserul dumneavoastră stabilește o legătură cu serverele Adobe aflate în SUA. Astfel, Adobe află că pagina noastră web a fost accesată prin intermediul adresei dumneavoastră IP. Conform afirmațiilor companiei Adobe, punerea la dispoziție a seturilor de caractere nu presupune stocarea de cookie-uri.
Adobe dispune de o certificare în conformitate cu EU-US Privacy Shield. Acesta reprezintă un acord încheiat între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, menit să garanteze respectarea standardelor europene în materie de protecție a datelor. Informaţii suplimentare găsiți la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Utilizarea Typekit Web Fonts de la Adobe este necesară, pentru a garanta un scris unitar pe pagina noastră web. Acesta reprezintă un interes justificat în sensul prevăzut de art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD.
Informaţii suplimentare privitoare la Adobe Typekit Web Fonts pot fi accesate aici: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.
Declarația companiei Adobe privind protecția datelor o găsiți aici: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps
Prin intermediul unei API, această pagină utilizează serviciul de cartografiere Google Maps. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
În vederea utilizării funcţiilor oferite de Google Maps este necesară stocarea adresei dumneavoastră IP. Aceste informații sunt transmise, de regulă către un server aparținând companiei Google din SUA, unde sunt apoi stocate. Administratorul acestei pagini web nu are niciun fel de influență asupra acestui transfer de date.
Utilizarea Google Maps se face în interesul unei reprezentări adecvate a serviciilor noastre online și pentru găsirea mai ușoară a locurilor și adreselor indicate pe pagina noastră web. Acesta reprezintă un interes justificat în sensul prevăzut de art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD.
Informaţii suplimentare privind tratarea datelor utilizatorilor găsiți în declarația companiei Google privind protecția datelor: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Securitatea datelor
Depunem toate eforturile pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră în cadrul legislației în vigoare cu privire la protecția datelor și a posibilităților tehnice.
În vederea asigurării protecției datelor dumneavoastră am implementat măsuri tehnice și organizatorice de protecție, în conformitate cu prevederile art. 32 din RGPD, măsuri pe care la actualizăm cu regularitate, în conformitate cu ultimele standarde tehnologice în materie.
Dincolo de asta, nu putem garanta că pagina noastră web este permanent disponibilă; anumite perturbări, întreruperi sau opriri nu pot fi excluse.

7. Modificări ale declarației privind protecția datelor
Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale declarației privind protecția datelor în scopul adaptării acesteia în cazul unor amendamente legale sau al schimbării serviciului oferit, respectiv în cazul modificării prelucrării datelor. Acest lucru este însă valabil doar pentru declarația privind prelucrarea datelor.
Utilizatorii sunt rugaţi să se informeze cu regularitate despre conţinutul declarației privind protecția datelor.